Meditatie maakt het mogelijk vredig aanwezig te zijn
bij alles wat je doet, iedere dag weer

– Jon Kabat-Zinn

De MBSR training

De achtweekse MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) is ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn als training voor mensen met die ziek waren geworden door stress. Gaandeweg is de training werkzaam gebleken bij uiteenlopende problemen op fysiek of psychisch gebied. De mindfulnesstraining is gericht op ons hele mens-zijn.

Naar het effect van MBSR training is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat deelnemers een duurzame verbetering ervaren van uiteenlopende lichamelijke en mentale klachten. Velen ervaren na de training meer kalmte in hun leven, voelen zich stressbestendiger en ontwikkelen een mildere houding ten opzichte van zichzelf en anderen. De deelnemers aan mijn trainingen of individuele begeleiding geven terug dat ze meer rust ervaren.

De training is gebaseerd op de volgende acht kwaliteiten / ondersteunende principes:

1. Niet oordelen
2. Geduld
3. Frisse blik/steeds opnieuw beginnen
4. Vertrouwen
5. Niet hoeven streven
6. Aanvaarding/acceptatie
7. Loslaten
8. Mildheid/vriendelijkheid

De training duurt acht weken. Acht workshops van 2- 2,5 uur plus een hele oefendag. Voorafgaand aan de training is er een intakegesprek. Gedurende de training krijgen deelnemers een werkboek met oefeningen en achtergrondinformatie per trainingsworkshop. Ook krijgen ze toegang tot audiobestanden om mee te oefenen.

De oefengroep Compassieherinnering

Veel mensen die het heilzame effect van mindfulness hebben ervaren willen de oefeningen meer of minder structureel blijven toepassen in hun leven. Zij vinden daarvoor ondersteuning in de doorgaande “Compassieherinnering” groepen. De naam voor deze groep is ontstaan uit mildheid voor onze gewoonte om steeds te vergeten. We herinneren onszelf eraan compassie te hebben met onszelf en anderen. En we hebben compassie met het feit dat we het ons vaak niet herinneren.

De bijeenkomsten duren anderhalf uur per keer en zijn opgebouwd rond thema’s zoals ‘vertrouwen’, ‘loslaten’, ‘weerstand’…enzovoort. De oefengroepen zijn in principe om de twee weken en gaan het hele jaar door. Deelnemers kunnen elk gewenst moment instappen, mits ervaring met mindfulness.

Oefenen/Stiltedagen

Een aantal maal per jaar bied ik op een weekenddag een oefen/stiltedag aan. Voor (ex) deelnemers aan de Mindfulnesstrainingen of de Compassieherinneringgroep.

Mindfulness ‘op maat’

Ook verzorg ik workshops of trainingen op maat voor organisaties rond verschillende thema’s.

Individuele coaching

Ik begin met een gratis intakegesprek omdat het belangrijk is dat we beiden voelen of er voldoende vertrouwen is om een traject in te gaan. Het intakegesprek wordt onderdeel van het begeleidingstraject als besloten wordt door te gaan.

Agenda